Contacte

Despre noi

Servicii

Blog

Vă eliberam timp pentru necesitățile personale și profesionale - noi facem totul în cazurile când este necesar inclusiv în lipsa dumneavoastră, iar ulterior aveti posibilitatea de a audia înregistrările audio la dorință.

La noi puteți beneficia de următoarele servicii:

Dreptul Civil

 • Dreptul contractelor, dreptul obligațiilor, contractelor de închiriere, vânzări de bunuri mobile (mașini, bijuterii, mobilă, tehnică, etc.) și imobile (terenuri, apartamente, case, spații nelocative, etc….);
 • Dreptul răspunderii contractuale (neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiunilor contractuale – ex. neachitarea prețului pentru vânzare, prețul pentru chirie, vânzarea bunurilor cu defecte, etc). ;
 • Răspunderea civilă în dreptul comun (în cazul concurenții neloiale, în caz de răspândire a relatărilor false cu privire la fapte, în caz de reparare a prejudiciului material pentru fapta proprie sau altuia (de ex. a minorului)), etc.
 • Recuperarea de creanțe civile (recuperarea datoriilor).

Drept imobiliar

 • Negocieri de contracte, redactări, modificări, rezilieri de contracte;
 • Contracte închiriere imobile pentru locuință, profesionale sau comerciale;
 • Dreptul de coproprietate asupra unui imobil; — contracte de vânzare de imobile;
 • Dreptul construcțiilor de imobile.

Dreptul asigurărilor

 • Asigurări individuale, cât și contracte de asigurări de viață ce vizează accidentele corporale și riscurile de boală, răspunderea civilă (prejudiciu material și moral), accidente de circulație,etc;
 • Contracte de asigurare contra daunelor cauzate de furt și diferite incidente sau a daunelor provocate de scurgeri de apă, foc și dezastre naturale;
 • Contracte de asigurări profesionale contra riscurilor inerente exercitării unei activități profesionale:medicină generală sau de specialitate, chirurgie, construcții imobile și lucrări publice, transporturi, etc.

Dreptul Succesoral

 • Moștenirea legală. Moștenirea testamentară. Acceptarea moștenirii și renunțarea la moștenire. Răspunderea moștenitorilor.

Dreptul familiei

 • Сonsultarea la încheierea căsătoriei; — regimul legal al bunurilor soților. Proprietate personală a soților și proprietate în devălmășie a soților. Recunoaşterea bunurilor personale ale soţilor proprietate în devălmăşie a acestora. Urmărirea bunurilor soţilor. Împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor.
 • Încheiere, modificare și încetarea contractului matrimonial.
 • Divorț (separarea amiabilă cu acordul ambelor soți – la Notar sau Oficiul Stării Civile, separarea în lipsa acordului unuia dintre soți – în instanța de judecată). Declarare nulității căsătoriei.
 • Domiciliul copilului (stabilirea prin acord comun în baza unui acord între părinți sau prin înaintarea unei acțiuni civile în instanța de judecată);
 • Apărarea drepturilor copilului (de a fi protejat, de a locui cu părinții și de a primi educație de la părinți, de a comunica cu părinții și rudele acestuia, de ași schimba numele și prenumele, dreptul patrimonial al copilului, la repararea prejudiciului material și moral);
 • Decăderea din drepturile părintești;
 • Încasarea pensiei de întreținere între soți și a pensiei de întreținere a copilului minor.
 • Încheierea, executarea, modificarea și rezilierea contractului privind plata pensiei de întreținere.
 • Violența în familie. Ordinul de restricție. Ordinul de protecție. Violența Economică. Violența psihologica. Violența fizică. Violența Spirituală.

Drept Medical / Malpraxis

 • Reprezentare juridică dacă sunteți implicat într-un proces drept medical, ca și: doctor,pacient,furnizor produse ori servicii medicale.
 • Servicii de asistare și reprezentare judiciară în orice caz de malpraxis medical, atât în procedura disciplinară privind sesizarea asupra abaterilor disciplinare și a comisiei de malpraxis cât și în faza litigioasă, de stabilire a cazurilor de răspundere civila delictuală pentru personalul medical de obligare la plata daunelor materiale și morale.

Drept Contravențional

 • Consultanță juridică;
 • Redactarea plângerilor contravenționale;
 • Reprezentarea în fața instanțelor judecătorești de toate nivelele.
Consultație online (skype, viber, etc.)
Suntem prezenți și pe piața din România
Răspundem la telefon la orice oră
Asigurăm acumularea probelor
Participăm la mediere
Negociem soluționarea amiabilă a litigiilor
Livrăm serviciile în termenii promiși
Peste 11 ani de activitate.

Provocări în lucru cu avocații

 • -Nu explică detaliile
 • -Nu răspunde la telefon înainte de ședințele de judecată
 • -Nu comunică despre situația examinării cazului
 • -Nu se pregătește de ședințele de judecată
 • -Nu asigură acumularea de probe în dosar
 • -Lipsa aptitudnilor la soluționarea amiabilă a litigiului
 • -Vorbă multă în procesul de examinare
 • -Aroganță și atitudine neprofesionistă
 • -Eșecurile lor le pun pe seama altor persoane
 • -Au luat bani și nu a făcut nimic
 • -Promisiuni de câștig a dosarelor
 • -Garantează rezultatul din contul contractului de asistență juridică
alapopa_studio-14